Fortrydelsesret
Læs om, hvad du kan lære her.
Se eksempler på problemer og deres løsning.
Få et overblik over, hvordan teorien hænger sammen.
Læs om og se hvordan teorien virker.
Se eksempler på, hvordan du bruger teorien i praksis.
Få en oversigt over, hvordan du kommer i gang.
Her kan du hente opgaver.
Her kan du hente mere materiale.
Vejledning til læringsstile
Information om læringsobjektet
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)
Viden om

For at få vist dette indhold skal din pc eller tablet kunne afspille flash-filer.
Hvis du ser denne tekst, er det fordi du enten ikke har en flash-afspiller installeret, eller fordi din webbrowser skal indstilles til at tillade at benytte flash-playere.
Du kan downloade en flashplayer og finde vejledninger i, hvordan man sætter indstillinger i browseren til at vise flash-indhold.

Ipads og Iphones kan ikke afspille flash.

Get Adobe Flash player

Forbrugeres fortrydelsesret – generelt

Det er vigtigt at slå fast, at fortrydelsesret er en undtagelse fra hovedreglen om, at aftaler skal holdes. Det er da også kun i visse situationer, at der gives forbrugeren fortrydelsesret. Generelt er forbrugerbegrebet ens i al lovgivning, der regulerer aftaler med forbrugere som den ene part.

Definition: En aftale, som en erhvervsdrivende indgår som led i sit erhverv, og hvor den anden part (forbrugeren) hovedsaglig handler uden for sit erhverv. Se fx Kbl § 1a, Forbrugeraftalelovens § 3, Forsikringsaftalelovens § 2,4.

Forbrugerreglerne er beskyttelsespræceptive, dvs. de kan kun fraviges, hvis det giver en bedre retsstilling for forbrugeren. Er det ikke tilfældet, gælder loven som minimumsgrænse.

Fortrydelse betyder, at parterne skal tilbagelevere det, de har modtaget, dvs. vare og penge. Der kræves ingen begrundelse for fortrydelsen.

Det er vigtigt at bemærke, at reglerne om fortrydelsesret ikke må forveksles med reglerne om hæveadgang ved mangelfuld og forsinket levering.

Baggrunden for forbrugerens fortrydelsesret er dels det overraskel-sesmoment, der ligger i at ”møde” en sælger et uventet sted, dels at man i situationen ikke har haft mulighed for at se varen i virkeligheden.

|næste|

®  @ventures, Kompetencecenter for e-læring © 2024