Matematik
Løsning af andengradsligning med diskriminantmetoden
Læs om, hvad du kan lære her.
Se eksempler på problemer og deres løsning.
Få et overblik over, hvordan teorien hænger sammen.
Læs om og se hvordan teorien virker.
Se eksempler på, hvordan du bruger teorien i praksis.
Få en oversigt over, hvordan du kommer i gang.
Vejledning til læringsstile
Information om læringsobjektet
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)
Viden om

For at få vist dette indhold skal din pc eller tablet kunne afspille flash-filer.
Hvis du ser denne tekst, er det fordi du enten ikke har en flash-afspiller installeret, eller fordi din webbrowser skal indstilles til at tillade at benytte flash-playere.
Du kan downloade en flashplayer og finde vejledninger i, hvordan man sætter indstillinger i browseren til at vise flash-indhold.

Ipads og Iphones kan ikke afspille flash.

Get Adobe Flash player

Hvad er diskriminanten?

Diskriminanten bruges til at skelne mellem forskellige situationer ved løsningen af andengradsligninger.

Diskriminant kommer fra latin (discriminare) og betyder at adskille. Diskriminanten er altså den udregning, der viser dig noget om antallet af løsninger til en andengradsligning som denne:
ax2 + bx + c = 0

I grafikken til venstre kan du se, at en parablen kan være placeret på tre forskellige måder i et koordinatsystem.

Du kan på forhånd beregne om en parabel har nul, en eller to skæringer med x-aksen ved at finde andengradsligningens diskriminant d.

Diskriminanten udregnes på denne måde:
d = b2 - 4ac

Hvis diskriminanten er større end nul, har andengradsligningen to løsninger.

Hvis diskriminanten er lig med nul, har andengradsligningen en løsning.

Hvis diskriminanten er mindre end nul, har andengradsligningen ingen løsninger.

|næste|

®  @ventures, Kompetencecenter for e-læring © 2024