Mål
Se det
Hvad er det
Prøv det
Vejledning
Geometriske grundbegreber - Læs det
Trekant

En trekant er en polygon, der har tre kanter.
Vinkelsummen i en trekant er altid 180°.

I alle trekanter kan der tegnes tre højder. En højde er en ret linje, der tegnes fra en vinkelspids og vinkelret (90°) på den modstående side.

Trekanter har navn efter vinklernes størrelser, en spidsvinklet, en retvinklet eller en stumpvinklet trekant. Det er den største vinkel, der bestemmer, hvilken type, trekanten er.

I en spidsvinklet trekant er alle vinkler mindre end 90°.
I en retvinklet trekant er netop en vinkel 90°.
I en stumpvinklet trekant er netop en vinkel større end 90°.

Trekanter kan også inddeles efter sidernes længde.
Når to sider i trekanten er lige lange, kaldes den en ligebenet trekant. Når alle siderne i trekanten har samme længde, kaldes den en ligesidet trekant.

Knap Side 1  Knap side 2 valgt  Knap side 3  Knap side 4  Knap side 5 
 
®  Kompetencecenter for e-læring  © 2024