Matematik
Løsning af andengradsligning med diskriminantmetoden
Læs om, hvad du kan lære her.
Se eksempler på problemer og deres løsning.
Få et overblik over, hvordan teorien hænger sammen.
Læs om og se hvordan teorien virker.
Se eksempler på, hvordan du bruger teorien i praksis.
Få en oversigt over, hvordan du kommer i gang.
Vejledning til læringsstile
Information om læringsobjektet
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)
Kom godt i gang
En andengradsfunktion bliver grafisk afbilledet som en parabel i et koordinatsystem.

En andengradsligning ligner meget en andengradsfunktion, men en andengradsligning kan IKKE afbilledes som en parabel i et koordinat-
system.

Andengradligningen bruges derimod til at udregne parablens nulpunkter – altså hvor parablen evt. krydser x-aksen.

Andengradsligninger kan derfor bl.a. bruges til at beregne intervallet mellem første og anden skæring af en parabels skæring med x-aksen.

Dette bruges bl.a. af virksomheder, som beregner, hvornår de kan forvente et overskud.
®  @ventures, Kompetencecenter for e-læring © 2024