Hæftelse
@ventures®  Kompetencecenter for e-læring  © 2024
Hæftelsesformer og hæftelsens ophør

Hæftelsesformer

Flere skyldnere kan hæfte solidarisk – en for alle og alle for en – over for kreditor.

Hæftelsen kan også være begrænset, så parterne hæfter for hver deres del »pro rata«.

Ét er, hvordan hæftelsen er over for kreditor. Noget andet er, hvordan flere, der hæfter solidarisk, er stillet over for hinanden, hvis en af dem har betalt.

Hovedreglen er, at flere skyldnere indbyrdes hæfter lige for hver deres del af gælden. Det vil sige pro rata. Det betyder, at de hæfter solidarisk i forhold til kreditor, men at de indbyrdes hæfter med en lige stor andel i forhold til hinanden.

Hæftelsens ophør

Hæftelsen for en eller flere skyldnere kan bortfalde på flere måder:


Betingelserne for at hæftelsen ophører, når der ikke er tale om, at skyldnerne har betalt, vil fremgå af aftalen eller vil følge af andre retslige forhold, fx passivitet eller forældelse (se forældelsesloven).