Fortrydelsesret
Læs om, hvad du kan lære her.
Se eksempler på problemer og deres løsning.
Få et overblik over, hvordan teorien hænger sammen.
Læs om og se hvordan teorien virker.
Se eksempler på, hvordan du bruger teorien i praksis.
Få en oversigt over, hvordan du kommer i gang.
Her kan du hente opgaver.
Her kan du hente mere materiale.
Vejledning til læringsstile
Information om læringsobjektet
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)
Eksempel

For at få vist dette indhold skal din pc eller tablet kunne afspille flash-filer.
Hvis du ser denne tekst, er det fordi du enten ikke har en flash-afspiller installeret, eller fordi din webbrowser skal indstilles til at tillade at benytte flash-playere.
Du kan downloade en flashplayer og finde vejledninger i, hvordan man sætter indstillinger i browseren til at vise flash-indhold.

Ipads og Iphones kan ikke afspille flash.

Get Adobe Flash player

Forståelse af ”uanmodet henvendelse”

Bankmæglergruppen B rettede telefonisk henvendelse til M og H og aftalte et møde på deres bopæl, hvor B skulle give en gratis ekspertudtalelse om M's og H's privatøkonomi og muligheder for at spare penge bl.a. ved ændring af lån.

B havde fået oplyst M's og H's navne, adresse og telefonnummer af S, der var M's og H's svigersøn, idet S uden M's og H's viden havde udfyldt en blanket fra B, der var beregnet til anvisning af kundeemner. Under det senere møde med B underskrev M og H en formidlingsaftale. Antaget, at B's telefoniske henvendelse til M og H, der førte til et møde, var sket uden forudgående anmodning og med henblik på, at parterne senere skulle indgå en formidlingsaftale.

Denne aftale var indgået i strid med Fbaftl § 2, stk. 1, og derfor var M og H ikke bundet af aftalen, jf. Fbaftl § 3. M og H blev derfor frifundet for B's krav på betaling af vederlag i henhold til aftalen.
®  @ventures, Kompetencecenter for e-læring © 2024