Fortrydelsesret
Læs om, hvad du kan lære her.
Se eksempler på problemer og deres løsning.
Få et overblik over, hvordan teorien hænger sammen.
Læs om og se hvordan teorien virker.
Se eksempler på, hvordan du bruger teorien i praksis.
Få en oversigt over, hvordan du kommer i gang.
Her kan du hente opgaver.
Her kan du hente mere materiale.
Vejledning til læringsstile
Information om læringsobjektet
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)
Eksempel

For at få vist dette indhold skal din pc eller tablet kunne afspille flash-filer.
Hvis du ser denne tekst, er det fordi du enten ikke har en flash-afspiller installeret, eller fordi din webbrowser skal indstilles til at tillade at benytte flash-playere.
Du kan downloade en flashplayer og finde vejledninger i, hvordan man sætter indstillinger i browseren til at vise flash-indhold.

Ipads og Iphones kan ikke afspille flash.

Get Adobe Flash player

Returnering af vare

Returnering af vare ”i væsentlig samme tilstand” - forbrugerklagenævnsafgørelse
En forbruger bestilte og betalte et digitalkamera på en hjemmeside. Køber (K) afprøvede kameraet og indså, at det ikke levede op til de forventninger, han havde på baggrund af beskrivelsen. K returne-rede det til sælger (S) inden for 14 dage. S afviste at tage kameraet retur, da K havde afprøvet det, og idet den originale emballage til kameraet og et omslag til den tilhørende cd-rom manglede. S retur-nerede derfor kameraet med en opkrævning på 250 kr. for tids-forbrug og porto. Sagen blev herefter indbragt for Forbruger-klage-nævnet, der traf følgende afgørelse:

"Da K har bestilt digitalkameraet via S’s hjemmeside, foreligger der et fjernsalg. K har derfor som udgangspunkt ret til at fortryde købet inden 14 dage.
S mener, at da K har prøvet digitalkameraet (20 billeder) og ikke har tilbageleveret kamera og cd i original emballage, som S kræver (oplysning herom skal gives på et varigt medium, som K ikke har fået) . Det fremgår ikke af S’s salgsbetingelser, som K modtog sammen med kameraet) afskærer ham fra at fortryde købet, jf. § 12a jf. § 8.
Forseglingen på edb-programmer, cd’er og lignende skal dog være ubrudt."

Da K herefter i det hele har opfyldt lovens betingelser for at fortry-de købet, har K krav på at få tilbagebetalt købesummen på
1.152 kr. + de 250 kr., jf. Fbaftl § 12 c, stk. 2.

|næste|

®  @ventures, Kompetencecenter for e-læring © 2024