Velkommen til elæringsmaterialet Medicinregning for Sygeplejestuderende.
Materialet er et tilbud til sygeplejestuderende som har svært ved medicinregning. Formålet med materialet er at give sygeplejestuderende en mulighed for at lære medicinregning - både ved at læse og lære om nogle almindelige regneopgaver man som sygeplejerske møder, og ved at øve sig i at regne den slags opgaver.

Elæringsmaterialet som består af i alt seks moduler, er udviklet med specielt fokus på undervisningsdifferentiering. Vi har således bestræbt os på at materialet kan anvendes af og med studerende som er forskellige med hensyn til bl.a. deres forudsætninger med hensyn til regning, deres læringsstile og deres læringsbehov.
I materialet er der både tekst, tegninger og opgaver hvor du får feedback og forklaringer. Du kan selv bestemme hvilke dele af materialet du vil arbejde med, og i hvilken rækkefølge.

Bemærk at der på hvert moduls forside (Intro) i teksten er et link til nogle introduktionsopgaver. Prøv at besvare disse opgaver for at få indtryk af om du har behov for at arbejde med de enkelte moduler.
Forskellige steder i teksterne i materialet er der en lang række stjerner (*). Hold markøren over disse stjerner - så vil du få en uddybende forklaring på det som står i teksten.

Har du brug for at få læst teksten i materialet op, så brug det redskab du kan downloade gratis her: www.adgangforalle.dk.

Du kan læse mere om undervisnings-differentiering og om hvordan du kan bruge elæringsmaterialet her som studerende og her som underviser.

Materialet er udarbejdet af en projektgruppe bestående at medarbejdere ved  VIA University College, sygeplejerske-uddannelserne i Silkeborg, Viborg og Holstebro og læreruddannelsen i århus. Medieproduktion: @ventures, Kompetence-center for e-læring, Axel Ryberg Konsulent fra eVidenCenter: Gitte Bækmark.

Har du spørgsmål eller kommentarer til materialet, så skriv til Thomas R. Mikkelsen, VIA University College, sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro på trm@viauc.dk.